مژده به کاربران اینترنت

 

در تهران

 

 

با ثبت نام در سایت

 

 

www.kimiyanetco.com

 

 

از 2 ماه اینترنت 256k

 

با ترافیک 2g

 

برخوردار شوید